STILO Adapter WRC intercom - Peltor helmet 转接头

STILO Adapter WRC intercom - Peltor helmet 转接头

品 牌:STILO
型 號: AC0200
Stock Instock

Overview

           STILO Adapter WRC intercom - Peltor helmet轉接頭,打破了品牌通話器只能與同品牌頭盔連接的管道。完美的實現了不同品牌通話器與不同品牌頭盔的連接。

           STILO Adapter WRC intercom - Peltor helmet轉接頭,打破了品牌通話器只能與同品牌頭盔連接的管道。完美的實現了不同品牌通話器與不同品牌頭盔的連接。

發表評論

請先 登入註冊